En dag på Bergatrollet

6.15 Bergatrollet öppnar.

7.30 Serveras frukost.

9.00 Planerade aktiviteter i olika grupper.

11.00 Sångsamling

11.15 Serveras lunch.

12.00 Vila de yngre barnen sover ute i vagnar och de större barnen har sagostund.

12.30 Fri lek inne och ute.

14.15 Serveras mellanmål.

15.00 Fri lek inne och ute.

17.15 Bergatrollet stänger.


 *Vi hämtar maten ifrån Ålderdomshemmet "Skogsgläntan".

*En gång i månaden lånar vi böcker av Bokbussen.