Anneli Tamasi
 

Rektor/ Förskollärare
 

Isabell Kärrfeldt Andersson

Förskollärare
 

   Emma Johansson

 Barnskötare
 

 Jessica Fredriksson
 

 Barnskötare

 Helena Blomquist
 

 Barnskötare