Föräldraengagemang

Att Bergatrollet är ett föräldrakooperativ betyder att du som förälder ges större inflytande över och insyn i ditt barns vardag, men också att du har ett ansvar för verksamheten. Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att man hjälper till i större utsträckning än på en kommunal förskola. På Bergatrollet sköter föräldrarna exempelvis städningen av lokalerna. Familjerna städar en vecka åt gången efter ett rullande schema. 

Bergatrollet erbjuder dig som förälder:

 • Möjlighet till nära samverkan med pedagogerna på ditt barns förskola.
 • Insyn i ditt barns vardag och den dagliga verksamheten på Bergatrollet.
 • Möjlighet att påverka och utveckla inne- och utomhusmiljön för ditt barn.
 • Möjlighet att delta i utflykter och andra sociala aktiviteter tillsammans med barn och förskolans pedagoger. 
 •  Veckobrev i Tyra.
 • Utvecklingssamtal 1 gång/år tillsammans med ditt barn
 • Tillgång till förskoleappen Tyra, där varje familj har ett konto.


Bergatrollet förväntar sig att du som förälder:

 • Sköter daglig städning av lokalerna veckovis efter schema.
 • Deltar i storstädning en gång per termin, vår och höst 
 • Närvarar på årsmöte (1 gång/år) samt koopmöten (4 gånger/år).
 • Ingår i antingen styrelse, valberedning, fixargrupp eller ansvarar för andra uppgifter.