Bergatrollets Föräldrakooperativ
En förskola beläget i Stora Sundby, utanför Eskilstuna.

Det är en förskola med plats för ca 19 barn i åldrarna 1-5 år.
Kooperativet startades 1990, och har som målsättning att genom samverkan mellan pedagoger, barn och föräldrar, ge barnen trygghet och möjlighet till utveckling och lärande i enighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö18.

På Bergatrollet arbetar fyra pedagoger.