Bergatrollet föräldrakooperativ startades 1990 och ligger i Stora Sundby ca 3mil Eskilstuna. Vi arbetar efter lpfö-98 rev-2016.
Här har vi ca 19barn i 1-5år därför arbetar vi mycket i storbarnsgrupp och småbarnsgrupp för att barnen ska kunna utvecklas och för att vi ska kunna möta varje barns behov.
Här jobbar 5st pedagoger.

På Bergatrollet försöker vi att vara ute så mycket så möjligt i skog, lekparker och på våran utegård. Även så har vi mini-röris och gympa för dom stora och musik och rytmik med babblarna för de mindre barnen. I den fria leken har barnen tillgång till målarrum för skapande versamhet, byggrum med olika byggmaterial och ett större lekrum.

Vår läroplattan använder både vi personal till pedagogisk dokumentation och för barnen finns det lärorika spel.

På sommaren har vi tre veckor semesterstängt!