Annette Karlsson

Förskolechef och förskollärare

Anneli Tamasi

Förskollärare

Anne-Christin "Tintin" Timlöv

Barnskötare

Angelica Gustavsson

Barnskötare

Elin Johansson


Resurs


Vikarier: Nina Andersson,  Gunilla Granander och Jessica Fredriksson