Anneli Tamasi
 

Rektor/ Förskollärare
 

   Isabell Kärrfeldt
   Andersson

 Förskollärare
  Föräldraledig
 

 Jessica Fredriksson
 

 Barnskötare

 Angelica               Gustavsson

 Barnskötare


Vikarie:
Michaela Andersson, Emma Gustavsson, Therese Johansson