Anneli Tamasi
 

Rektor/ Förskollärare
 

Isabelle Kärrfeldt
Andersson

 Förskollärare
 

Jessica Fredriksson
 

 Barnskötare

Angelica Gustavsson

 Barnskötare


Vikarier:
Alexandra Hjalmarsson
Anne-Christine Timlöv